Artikel archief

Tussenstand "Vrijwilligers" actie

12-12-2013 15:36
Met onze bloeiende verenigingsactiviteiten in gedachte, streven wij naar meer vrijwilligers. Want vele handen maken licht werk. Met ieders hulp wordt de vereniging sterker! De actie Vrijwilligers, het cement van de SV Austerlitz loopt nog steeds. Hierbij de tussenstand. Toen de mensen die ja hadden...

Fietsen weer in het fietsenhok

12-12-2013 15:23
Op 27 september kon u in een nieuwsbericht lezen dat het tijdelijk was toegestaan om uw fiets op de jeu de boules baan neer te zetten. Dit i.v.m. een fietsendief die in het dorp actief was. Met ingang van 9 december wordt dit bericht ingetrokken. Daarmee vervalt dus...

KERST klaverjassen

10-12-2013 18:32
Een traditie bij de S.V. Austerlitz staat voor woensdag 18 december op het programma. Het Paaskaarten en het Kerstkaarten zijn elk jaar succesvolle actitiviteiten. Hiervoor dank aan de organisatoren. Uiteraard is ook weer een verloting met fraaie prijzen. De flyers hangen in de kantine dus...

Van de penningmeester

07-12-2013 15:00
Cheque voor Sportvereniging Austerlitz tijdens de Rabo Clubkas Campagne! Sportvereniging Austerlitz heeft meegedaan aan de Rabo Clubkas Campagne. Tijdens de Rabo Clubkas Campagne kunnen leden van Rabobank Utrechtse Heuvelrug hun stem uitbrengen op verenigingen die zij een warm hart toedragen. Deze...

Kerstversiering

21-11-2013 18:58
Wie wil straks meehelpen om de kantine te versieren om deze in een gezellige kerstsfeer te krijgen? We doen dit op één avond. Het is altijd gezellig om met een paar vrijwilligers dit voor elkaar te krijgen. Ook leuke kerstspullen zijn van harte welkom. Wil je een bijdrage leveren aan het...

Barplanning 2014 is open

21-11-2013 10:37
Beste leden van de SV Austerlitz, De barplanning voor de periode van 23-12-2013 tot 1-7-2014 is open. Alle senioren van de sectie voetbal en van de sectie tennis worden geacht zichzelf in te plannen. De sluitingstermijn voor deze periode ligt op 23 december. Als u zich voor deze datum niet inplant...

Zonnepanelen in werking

10-10-2013 16:33
Op 2 juli is in de extra Algemene Ledenvergadering het besluit genomen om zonnepanelen te gaan plaatsen op het dak van de sportkantine en daarvoor een budget van € 11.000 beschikbaar te stellen. De installatie is operationeel en levert energie aan het net sinds woensdag 11 september. Er zijn...

Waarschuwing: Fietsendief actief

27-09-2013 10:48
Er is een fietsendief actief in het dorp. 24 september is van ons sportterrein een elektrische fiets gestolen. Ook elders in het dorp is een elektrische fiets gestolen. Dus let op, zet de fietsen goed op slot desnoods met een extra slot. We kunnen ons voorstelen dat u graag zicht heeft op uw...

Vooraankondiging Jaarvergadering

21-09-2013 15:41
Van de secretaris: Het omnibestuur is voornemens om op woensdag 30 oktober de Algemene Ledenvergadering te houden in de kantine van de SV Austerlitz. De agenda hiervoor zal in de 2de week van oktober op de website worden geplaatst terwijl dan tevens de jaarstukken voor verspreiding zullen...

Spontane actie

17-09-2013 13:12
In ons vorig nieuwsbericht hadden wij een oproep geplaatst. Helaas moeten wij constateren dat er geen enkele reactie is ontvangen. Bij het zien van de (smerige) roosters in de keuken heeft een lid de schoonmaak spontaan ter hand genomen. We zullen zijn naam niet noemen maar zo'n spontane...
Onderdelen 201 - 210 van 224
<< 19 | 20 | 21 | 22 | 23 >>