Organisatie

De statuten en het huishuidelijk regelment alsmede alle overige van belang zijnde reglementen kunt u vinden onder reglementen.

 

In de Algemene Ledenvergadering van 8 november 2017 is een aantal wijzigingen doorgevoerd in de statuten en het huishoudelijk reglement. De statuten zijn begin 2018 vastgelegd bij de notaris end e KvK. In 2011 heeft SV Austerlitz de status OMNI vereniging gekregen tijdens de Algemene Leden Vergadering.

De leden kiezen het OMNI-bestuur.

Er zijn zeven commissies te weten Kantine-, Accommodatie-, Sponsor-, Automatiserings-, Vertrouwens, Activiteiten- en Kascommissie.

De secties(besturen) houden zich voornamelijk bezig met sport (gerelateerde) zaken.

Financiële, infrastructurele en facilitaire zaken worden gebundeld en vallen onder verantwoording van het algemeen OMNI-bestuur waarbij eventueel taken worden  gedelegeerd naar een commissie.