Over ons

De vereniging stelt zich ten doel het beoefenen van sporten, die in het kader van de vereniging passen.

De sporten die nu actief zijn binnen de S.V. Austerlitz zijn; Voetbal, Tennis, Klaverjassen en Darts.

Voor elke leeftijdscategorie is er dus voldoende aanbod.

De officiële clubkleuren zijn rood en wit.

 

GESCHIEDENIS

De sportvereniging Austerlitz is opgericht op 3 juli 1934 onder voorzitterschap van meester Linnebank. Van de 38 aanwezigen werden 23 personen lid. De vereniging kreeg de naam A.V.V. Die avond werden gekozen: een bestuur, een commissaris, een elftalcommissie en een aanvoerder. Er werd getraind op dinsdagavond, donderdagavond en zaterdagmiddag. Het eerste jaar werden alleen vriendschappelijke wedstrijden gespeeld. Er werd hard gewerkt aan het speelklaar maken van het terrein en het timmeren van een kleedkamer. In 1950 werd naast het voetballen een afdeling korfbal opgericht. Ooit speelden er teams van senioren, pupillen en aspiranten. Toch liep de animo op een gegeven moment terug en moest helaas op 6 juni 1973 worden besloten de afdeling korfbal op te heffen. Via de “Griend” en een terrein aan de Waterlooweg is de vereniging uiteindelijk op het sportcomplex aan de Oude Postweg beland. In het seizoen 1970/1971 werd voor de restauratie van het kleedhok een subsidie van 2.000 gulden ontvangen. Het toenmalige bestuur besloot echter om van dat geld een 2ehands directiekeet te kopen, het schamele kleedhok af te breken en nieuwe kleedlokalen te bouwen. Veel ophef met de gemeente en de grondeigenaar, maar de illegale bouwsels zijn toch nog circa 10 jaar blijven staan. Nadat de gemeente in 1976 eigenaar van de grond was geworden werden de eerste bouwplannen voor stenen clubgebouw/kleedlokalen en een tweede veld ingediend. Nadat alle vergunningen er waren is er met man en macht aan het nieuwe onderkomen gewerkt. Op 13 december 1980 werd een nieuw clubgebouw feestelijk geopend. Door de terugloop van het ledental werd er in 1991 besloten een werkgroep op te richten om de mogelijkheden te onderzoeken voor het vergroten van het draagvlak van de vereniging. Na veel onderzoek en overleg heeft dat via een fusie met tennisvereniging Dhjimat op 11 maart 1993 geresulteerd in een afdeling tennis.

De uitstekende accommodatie met twee voetbalvelden en drie kunstgras tennisbanen werd in 2009 uitgebreid met een groot multifunctioneel kunstgrasveld waarop zowel voetbal als tennis (3 banen) gespeeld kan worden. Daarnaast is in september 2010 een geheel verbouwde kantine opgeleverd, waarin zowel de voetbal als de tennis hun onderdak vonden. In 2010 kreeg de S.V. Austerlitz een echt omni karakter met de mogelijkheid om op donderdagavond te klaverjassen en op vrijdagavond te darten.

Anno 2013 is de S.V. Austerlitz een actieve vereniging met 4 bloeiende sportsecties.

 

De vereniging heeft een historisch archief. Jammer genoeg is het archief niet kompleet. Zo af en toe levert iemand nog wel iets aan, maar we zijn er van overtuigd dat er nog veel “materiaal” bij leden en oud-leden thuis ligt. Het gaat dan bijvoorbeeld om: foto’s, krantenartikelen, boekwerkjes/flyers van feesten/toernooien/jubilea, competitieverslagen, etc. Ook zijn allerhande “oude” materialen/attributen van harte welkom. Als u bepaalde stukken wilt behouden is dat geen probleem. In dat geval maken wij wel gaarne een fotokopie of een scan van die stukken. Uiteraard zijn wij gaarne bereid stukken bij u op te halen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking. graag een mail naar  mailnaar@svausterlitz.nl