Archiefplan

Het archiefplan behoort bij het huishoudelijk reglement zoals beschreven in artikel 45.