Bardienst en sancties

Ieder lid dat zich door zijn/haar lidmaatschap aan SV Austerlitz heeft verbonden is gehouden aan een aantal regels en afspraken.
Deze zijn vastgelegd in de statuten, in het huishoudelijk reglement en in de gedragscode. Tevens is ieder lid verplicht tweemaal per jaar een bardienst in te vullen. Rondom deze bardiensten geldt een aantal regels en ook zijn er sancties opgesteld die worden toegepast wanneer een lid de regels niet naleeft.
 
 Klik hier  voor de afspraken rondom bardienst en de bijbehorende sancties.