Statuten

 Klik hier  voor de statuten van SV Austerlitz.
De huidige versie van de statuten is opgesteld en akkoord bevonden tijdens de laatst gehouden Algemene Leden Vergadering op 8 november 2017 en op 2 februari 2018 vastgelegd bij notaris van Rhijn te Zeist.