Sponsorcommissie

De inkomsten van sponsors vormen een welkome aanvulling op het budget van de vereniging in het algemeen en op de budgetten van evenementen die door de vereniging worden georganiseerd in het bijzonder. De sponsorcommissie behartigt de sponsorbelangen van de SV Austerlitz.

De commissie bestaat op dit moment uit 3 leden voor de gehele breedte van de vereniging. 

Wilt u meer weten over de ruime sponsormogelijkheden binnen onze vereniging, of heeft u een suggestie voor een mogelijke sponsor stuur dan een mail naar mailnaar@svausterlitz.nl of kijk op deze website onder sponsoring voor een beknopt overzicht van de sponsormogelijkheden.