Vertouwenscontactpersoon

SV AUSTERLITZ heeft een vertrouwenscontactpersoon

Het bestuur heeft hiertoe besloten omdat ze het belangrijk vindt dat er een onafhankelijke persoon is, die bij ingewikkelde kwesties of conflicten een onafhankelijk advies kan geven dan wel kan optreden als mediator.

Het bestuur heeft gezocht naar leden die zich hiervoor in willen zetten. Liesbeth Kuijper heeft aangegeven deze rol op zich te willen nemen. Liesbeth heeft hiervoor een cursus gevolgd die georganiseerd werd door de Gemeente Zeist. Zij heeft hiervoor een certificaat behaald. Liesbeth kan door iedereen van de club benaderd worden, als er een dilemma of probleem van vertrouwelijke aard speelt, waar partijen zelf niet uit komen met elkaar.

Liesbeth zal altijd informatie inwinnen bij beide partijen en is er op gericht om op een meest objectieve manier advies te kunnen geven, dan wel zelf het initiatief nemen om partijen bij elkaar te roepen om zo tot een oplossing te komen

Liesbeth kan worden benaderd via: mailnaar@svausterlitz.nl of telefonisch via 0343 491817