Vertouwenscommissie

Sinds enige maanden heeft het bestuur van SV AUSTERLITZ een nieuwe commissie geïnstalleerd. Het gaat om een vertrouwenscommissie. 

Het bestuur heeft hiertoe besloten omdat ze het belangrijk vindt dat er een onafhankelijke commissie is, die bij ingewikkelde kwesties of conflicten een onafhankelijk advies kan geven dan wel kan optreden als mediationteam.

Het bestuur heeft gezocht naar leden die zich hier mee bezig willen houden. Christianne van den Broek, Ron van der Velde en Liesbeth Kuijper hebben aangegeven deze rol op zich te willen nemen. Deze commissie kan door iedereen van de club worden benaderd, als er een dilemma of probleem van vertrouwelijke aard speelt, waar partijen zelf niet uit komen met elkaar.

De commissie zal altijd informatie inwinnen bij beide partijen en is er op gericht om op een meest objectieve manier advies te kunnen geven, dan wel zelf het initiatief nemen om partijen bij elkaar te roepen om zo tot een oplossing te komen

De commissie kan worden benaderd via: mailnaar@svausterlitz.nl of telefonisch:
Liesbeth Kuijper via 0343 491817
Ron van der Velde via 06-22519083

Christianne van den Broek via: 06-41228441