Artikel archief

Kerstversiering

21-11-2013 18:58
Wie wil straks meehelpen om de kantine te versieren om deze in een gezellige kerstsfeer te krijgen? We doen dit op één avond. Het is altijd gezellig om met een paar vrijwilligers dit voor elkaar te krijgen. Ook leuke kerstspullen zijn van harte welkom. Wil je een bijdrage leveren aan het...

Barplanning 2014 is open

21-11-2013 10:37
Beste leden van de SV Austerlitz, De barplanning voor de periode van 23-12-2013 tot 1-7-2014 is open. Alle senioren van de sectie voetbal en van de sectie tennis worden geacht zichzelf in te plannen. De sluitingstermijn voor deze periode ligt op 23 december. Als u zich voor deze datum niet inplant...

Zonnepanelen in werking

10-10-2013 16:33
Op 2 juli is in de extra Algemene Ledenvergadering het besluit genomen om zonnepanelen te gaan plaatsen op het dak van de sportkantine en daarvoor een budget van € 11.000 beschikbaar te stellen. De installatie is operationeel en levert energie aan het net sinds woensdag 11 september. Er zijn...

Waarschuwing: Fietsendief actief

27-09-2013 10:48
Er is een fietsendief actief in het dorp. 24 september is van ons sportterrein een elektrische fiets gestolen. Ook elders in het dorp is een elektrische fiets gestolen. Dus let op, zet de fietsen goed op slot desnoods met een extra slot. We kunnen ons voorstelen dat u graag zicht heeft op uw...

Vooraankondiging Jaarvergadering

21-09-2013 15:41
Van de secretaris: Het omnibestuur is voornemens om op woensdag 30 oktober de Algemene Ledenvergadering te houden in de kantine van de SV Austerlitz. De agenda hiervoor zal in de 2de week van oktober op de website worden geplaatst terwijl dan tevens de jaarstukken voor verspreiding zullen...

Spontane actie

17-09-2013 13:12
In ons vorig nieuwsbericht hadden wij een oproep geplaatst. Helaas moeten wij constateren dat er geen enkele reactie is ontvangen. Bij het zien van de (smerige) roosters in de keuken heeft een lid de schoonmaak spontaan ter hand genomen. We zullen zijn naam niet noemen maar zo'n spontane...

Oproep aan alle leden

25-08-2013 12:02
Het nieuwe verenigingsjaar staat voor de deur. Achter de schermen zijn diverse leden al druk geweest om zaken te (re)organiseren zodat iedereen weer naar tevredenheid zijn of haar sport kan beoefenen. Na inspectie van het complex wil ik een beroep doen op de bereidwilligheid van leden om de keuken,...

Aanpassingen in het barrooster

25-08-2013 11:47
Van de kantinecommissie: Er zijn op het laatste moment nog enkele wisselingen doorgevoerd waardoor alle avonden nu zijn ingevuld. Check voor de zekerheid nog even het barrooster zodat u zeker weet wanneer u aan de beurt bent. Als iedereen zijn of haar verplichting nakomt voorkomt dit...

De omni gedachte

25-08-2013 11:40
De Sport Vereniging Austerlitz heeft het komend seizoen een lid die zich heeft aangemeld bij alle sportsecties. Roy Steenhuizen krijgt dit jaar een drukke agenda. Op de donderdagavond gaat hij klaverjassen, op de vrijdagavond darten, op de woensdagavond en de zaterdag is het voetballen aan de...

Let op: Bardienstrooster nu on-line

18-08-2013 11:38
Van de kantinecommissie: het nieuwe bardienstrooster is bekend. U kunt deze vinden onder de banner BARDIENSTPLANNING. Als u niet verschijnt voor uw geplande dienst dan dupeert u de vereniging en de leden. Tevens zal dan een boete worden opgelegd. De regelingen voor het draaien van een bardienst...
Onderdelen 191 - 200 van 210
<< 17 | 18 | 19 | 20 | 21 >>