Zonnepanelen in werking

10-10-2013 16:33

Op 2 juli is in de extra Algemene Ledenvergadering het besluit genomen om zonnepanelen te gaan plaatsen op het dak van de sportkantine en daarvoor een budget van € 11.000 beschikbaar te stellen.

De installatie is operationeel en levert energie aan het net sinds woensdag 11 september.

Er zijn 26 panelen door Eneco geplaatst. Voor de fijnproevers, fabricaat; CSUN, type; Polykristallijn, 255Watt-piek. Het systeem is uitgevoerd met Power-Optimizers van SolarEdge. Dit voorkomt dat de opbrengst van het gehele systeem negatief wordt beïnvloed als één of meerdere panelen zich geheel of gedeeltelijk in de schaduw bevinden.

Het systeem heeft een capaciteit van 26 x 255 = 6630 Watt piek. De te verwachte jaaropbrengst aan elektriciteit is 5300kWh. Een gemiddeld gezin in Nederland verbruikt 3340kWh. Op 22 september bijv. werd  op een bepaald moment 3500W geproduceerd.

We gaan uit van een terugverdientijd van 11 jaar.