Vooraankondiging Jaarvergadering

21-09-2013 15:41
Van de secretaris: Het omnibestuur is voornemens om op woensdag 30 oktober de Algemene Ledenvergadering te houden in de kantine van de SV Austerlitz.
De agenda hiervoor zal in de 2de week van oktober op de website worden geplaatst terwijl dan tevens de jaarstukken voor verspreiding zullen worden vrijgegeven. Noteer de datum alvast in uw agenda zodat u de jaarvergadering niet behoeft te missen.