Barplanning 2014 is open

21-11-2013 10:37

Beste leden van de SV Austerlitz,

De barplanning voor de periode van 23-12-2013 tot 1-7-2014 is open.

Alle senioren van de sectie voetbal en van de sectie tennis worden geacht zichzelf in te plannen. De sluitingstermijn voor deze periode ligt op 23 december. Als u zich voor deze datum niet inplant dan doen wij dat voor u. Het kan zijn dat dit op een dag of tijdstip is wanneer het u niet schikt. Voorkom dit en plan uzelf in. De bardienstplanning gaat niet ruilen of schuiven. U dient zelf zorg te dragen voor vervanging als u op het geplande tijdstip verhinderd bent. Hierbij verwijzen wij u naar het kantinereglement.

Op de startpagina treft u de banner aan van de bardienstplanning. Daar vindt u alle informatie. U logt in met uw bondsnummer en geboortedatum.