Aan alle leden

12-08-2013 17:47

Van de bestuurstafel: Zoals u in een eerder nieuwsbericht hebt kunnen lezen wordt de kantine nu schoongemaakt door een erkend schoonmaakbedrijf. Maar daar blijft het niet bij. We zijn nu al weer 3 jaar de trotste eigenaar van de huidige kantine. In deze periode hebben we met elkaar enkele afspraken gemaakt. Helaas moeten we concluderen dat deze niet altijd worden nageleefd. Het is niet toegestaan om te roken in de kantine. Honden mogen het gebouw niet in en je mag het pand niet betreden met je voetbalschoenen aan. Iedereen mag elkaar hierover aanspreken als dit toch gebeurt. Ook in het kantinereglement en de gedragscode (te vinden bij commissies - kantinecommissie) staan afspraken genoemd. Als iedereen probeert hier zo goed mogelijk rekening mee te houden wordt het nog gezelliger bij de club.