Buitengewone Algemene Ledenvergadering

17-06-2013 17:34

Van de bestuurstafel. Op dinsdag 2 juli vanaf 20:00 uur is er een Buitengewone Algemene Ledenvergadering ingelast. De aanwezigen leden worden in de sportkantine ingelicht over de investering van zonnepanelen. De uitnodigingen zullen binnenkort worden verzonden.

Agenda

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Ingekomen stukken
  4. Behandeling energievoorstel (zie bijlage)
  5. Rondvraag
  6. Sluiting