Wie volgt Jan Snijders op als voorzitter van het OMNI-bestuur

15-10-2014 16:23

Bij de komende Algemene Ledenvergadering zal ik aftreden als voorzitter van het Omni-bestuur omdat ik te druk ben in andere functies en hierdoor gedwongen ben een keuze te maken.

 

Zoals jullie wellicht weten ben ik naast voorzitter van de SV ook voorzitter en mede-initiatiefnemer van de coöperatie Austerlitz Zorgt. Deze is nu bezig om zorgwoningen te gaan realiseren in het dorp per 2018, in het verlengde van het eerdere leefbaarheidsonderzoek.

Per begin mei ben ik benoemd tot voorzitter van de stuurgroep Ontwikkeling Hart van Austerlitz (zorgwoningen en nieuwe brede school) en lid van de projectgroep Bouw. Daar heb ik op dit moment mijn handen vol aan.

 

Uiteraard ben ik nu aan de slag om een opvolger te zoeken. Ik houd mij aanbevolen voor suggesties.

Maar ook als het niet lukt om voor de ALV een opvolger te vinden zal ik in ieder geval per die datum aftreden. Ik ben niet beschikbaar om op interim basis aan te blijven.

 

Allemaal bedankt voor de samenwerking, ook al waren er zeker een aantal lastige momenten, er blijft veel over om tevreden op te kunnen terugzien.

 

Daarom ben ik op zoek naar een opvolger met de vraag: wie wil een zinvolle bijdrage leveren aan het besturen van de vereniging, waardoor mensen op een prettige manier effectief samenwerken?

 

Werkzaamheden:

 Optreden als gezicht naar buiten m.n. op algemeen niveau.

- Voorzitten vergaderingen Omni-bestuur en de Algemene Ledenvergadering

- Coördineren bestuursactiviteiten

- Bewaken samenhang van de bestuursbesluiten

- Brandjes blussen

 

Vereisten:

- Bestuurlijke vaardigheden en ervaring

- Strategisch inzicht en overzicht kunnen houden

- Sturing kunnen geven aan het bestuur en de vereniging

- Goed kunnen samenwerken en vaardigheden in conflictbeheersing

 

Het kost je ongeveer 8 u/mnd als je je beperkt tot de voorzitterstaken. Heb je interesse? Bel of mail me dan en ik neem zo snel mogelijk contact met je op:

 

Jan Snijders, voorzitter OMNI-bestuur; tel 0343 49 1893, e mail: sniijders.orgadv@wxs.nl

 

Overigens ook voor andere bestuurlijke taken zoeken we nog mensen met name een voorzitter bestuur sectie voetbal en een secretaris sectiebestuur tennis.