Vooraankondiging jaarvergadering woensdag 29 oktober

30-09-2014 20:33

Het Omnibestuur deelt hierbij mee dat op woensdag 29 oktober de jaarvergadering zal worden gehouden in de kantine van de SV Austerlitz.

Wilt u deze datum alvast vastleggen in uw agenda?
Het bestuur legt in deze vergadering verantwoording af en roept alle leden op om hierbij aanwezig te zijn.

De Agenda zal binnenkort worden gepubliceerd!