Van de bestuurstafel

19-05-2015 17:21
Voor  de laatste  bestuursvergadering van 11 mei zijn ook Jan Pijnenburg en Paul 
 
Hakkenberg,  als kandidaten voor het voorzitterschap  van de Omni uitgenodigd.
 
Met hun is uitgebreid besproken hoe zij invulling dachten te geven aan het voorzitterschap.
 
Jan Pijnenburg die als eerste tijdens de Bijzondere Ledenvergadering van 22 april aangaf 
 
dat hij bereid was om de vereniging uit de bestuurscrisis te trekken gaf aan dat hij weliswaar 
 
weinig bestuurlijke ervaring had maar voor een duofunctie wel beschikbaar was. Hij was zich 
 
daarmee wel bewust van het feit dat dit voor hem een hele klus zou worden. Verder merkte 
 
hij op er niet rouwig om te zijn indien iemand met meer ervaring gekozen zou worden omdat 
 
hij met zijn kandidaatstelling eigenlijk alleen maar een voorzet had willen geven.
 
Paul Hakkenberg merkte op dat hij niet op een duofunctie uit was omdat dit te veel overleg 
 
tussen de twee leden zou vergen wat al snel tot misverstanden zou kunnen leiden. 
 
Bovendien bleek Paul een duidelijk beeld te hebben over de invulling van de functie. Wel 
 
stelde hij de eis dat tevens een goede secretaris zou worden gevonden waarvoor hij 
 
overigens zelf al een kandidaat zou hebben aangezocht. 
 
Met een dankwoord aan Jan voor zijn moedige beslissing om zich als eerste kandidaat te 
 
stellen en met volledige instemming van Jan heeft het bestuur besloten om Paul Hakkenberg 
 
op de Algemene Ledenvergadering in oktober voor te dragen als voorzitter van het 
 
Omnibestuur.