Uitnodiging extra ingelaste Algemene Leden Vergadering

30-10-2017 16:34

Geachte leden en leden van verdienste,

Het bestuur van SV Austerlitz nodigt u uit tot het bijwonen van een extra ingelaste Algemene Leden Vergadering die wordt gehouden op woensdag 8 november 2017 om 20:00 uur in de kantine van SV Austerlitz aan de Oude Postweg 31.
Voor een wijziging van de statuten- en/of het huishoudelijk reglement dient tijdens een ALV gestemd te worden. Dit kan alleen als twee derde van het totale ledenaantal aanwezig is. Tijdens de ALV van 25 oktober jl. was dit niet het geval en dient er, conform de huidige statuten, een ingelaste ALV te worden belegd.

Klik hier voor de agenda en bijlagen.

 


Namens het OMNI-bestuur
Bianca Helms-Wijtman
secretaris