Tussenstand "Vrijwilligers" actie

12-12-2013 15:36

Met onze bloeiende verenigingsactiviteiten in gedachte, streven wij naar meer vrijwilligers. Want vele handen maken licht werk. Met ieders hulp wordt de vereniging sterker!

De actie Vrijwilligers, het cement van de SV Austerlitz loopt nog steeds. Hierbij de tussenstand. Toen de mensen die ja hadden gezegd aan de telefoon werden benaderd door de contactpersonen zijn er toch nog 7 afgevallen. Dat laat onverlet dat er sprake is van een groot succes. We hebben per saldo 38 vrijwilligers binnen gekregen op de vacatures, daarmee konden 16 vacatures helemaal worden ingevuld. Daarnaast zijn er 13 meldingen voor diverse klusjes.

Via de diverse contactpersonen zijn de nieuwe vrijwilligers opgevangen en van start gegaan met hun taken.

Ook troffen we een aantal mensen niet thuis op de twee belrondes. We zijn bezig om deze mensen alsnog te benaderen. We hebben nog een aantal vacatures openstaan en ook zijn nog bijgekomen of nieuw gecreëerd.

U kunt u natuurlijk ook spontaan aanmelden bij één van ons (zie onder). Graag zelfs!

 

Functie

Aantal vacatures

1. Coördinator commissie Werven en Behouden Vrijwilligers

1

2. Lid commissie Werven en Behouden Vrijwilligers

2

3. Lid Sponsorcommissie

2

4. Voorzitter bestuur Sectie Voetbal

1

5. Gastheer/gastvrouw voetbal

2

6. Organisatoren evenementen (niet alleen helpen)

5

7. Bijhouden niet opkomendagen bij bardienst

1

8. Coördinator Accommodatiecommissie

1 (erbij gekomen)

9. Vertegenwoordiger Sectie Voetbal in de accommodatiecie.

1 (erbij gekomen)

10. Kok/Verkoper snacks en broodjes op zaterdag

4 (nieuwe functie, vele handen maken licht werk)

11. Wasser van het keukentextiel

1 (nieuwe functie)

Het gaat om werkzaamheden die plezierig zijn, die je samen met anderen uitvoert. Het zijn soms omvangrijke bestuurlijke taken, maar ook taken die goed te doen zijn én die soms maar éénmalig zijn. Dus ook aan liefhebbers met weinig vrije tijd bieden wij een taak die zeker veel voldoening schenkt.

Iedereen heeft het druk, maar iets doen voor je vereniging hoort er bij! De vraag aan de leden is dan ook niet óf zij iets willen doen, maar wát zij willen doen! De sport in Nederland wordt gedragen door de eigen leden. Hoe breder dat draagvlak is, hoe gezonder de vereniging.

Jan Snijders 06 53721755 snijders.orgadv@wxs.nl

Puck Steenhuizen 0343-491809 j.steenhuizen@ziggo.nl

Theo van Laar 0343-491729 sstvanlaar@ziggo.nl