SV Austerlitz- De Groene Club

07-07-2019 12:29

De Groene Club is een sportbreed initiatief van de KNVB-KNHB en KNLTB en i.s.m. provincies Gelderland, Overijssel en Zuid-Holland om sportaccommodaties te verduurzamen. De sportbonden staan voor sterke clubs die financieel gezond zijn. Het nemen van duurzame maatregelen die leiden tot het verlagen van de energie rekening draagt daaraan bij. Energie is één van de grootste kostenposten bij een club.

Pilot De Groene Club

 Eind 2017 is er een pilot gestart bij 20 voetbal, 5 hockey en 5 tennisclubs uit bovengenoemde 3 provincies. De gemiddelde club kan maar liefst € 7000,00 per jaar besparen. Dat staat gelijk aan 42.000 kWh elektriciteit en 2.600 m³ gas. 

Meerwaarde De Groene Club

Obstakels                                                                         Oplossingen

Verenigingen zijn vrijwilligers organisaties                    Sportbonden als betrouwbare partner

                                                                                         en verbinden

Een veelheid aan commerciële aanbieders                     Onafhankelijke totaaloplossingen

met deeloplossingen

Gebrek aan kennis en tijd bij vrijwilligers                      Ontzorgen zonder grote kosten

Financiering van maatregelen                                         Ondersteuning bij aanvragen borgstelling

                                                                                         en lening

Stappenplan

1. Energie advies

a. opname huidige situatie op locatie

b. toelichting energie potentieel en maatregelen op locatie

c. ondersteuning bij het vinden van subsidie mogelijkheden

    en fiscale voordelen.

 

2. Opstellen plan van aanpak

a. voorlopige keuze maatregelen

b. accorderen investering binnen de club

 

3. Mogelijkheid tot best-value op veelvoorkomende maatregelen

a. begeleiding opvragen (locale) offertes

 

4. Financieel advies

a. ondersteuning bij aanvragen borgstelling SWS en lening.

 

5. Realisatie

 

In mei j.l. is er een energiescan uitgevoerd door Bas Pinkster (De Groene Club)

Daarbij waren aanwezig:

Frans van den Houten (accommodatie coördinator)

Hendrik Haalboom (aannemer)

Ton Melgers (Duurzaam Austerlitz)

Puck Steenhuizen (initiatiefnemer)

Bij de energiescan zijn de op komst zijnde verbouwingen van de kleedkamers, op verduurzaming meegenomen.

Op het moment van de energiescan op locatie waren ± 200 clubs aangehaakt bij het programma van De Groene Club

 

Vrijdag 28 juni j.l. is het eindrapport besproken met Bas Pinkster (De Groenen Club), Jochem Beltman (Penningmeester OMNI) en Puck Steenhuizen. 

In het rapport stonden diversen aanbevelingen o.a.:

37 extra zonnenpanelen, 280 m² spouwisolatie, LED verlichting tennisbanen, terugbrengen van 3 meters (Stedin) met verschillende adressen naar 1 adres.