Schoon, schoner, schoonst

07-08-2018 20:43

Een blinkend schone kantine bar, en keuken.

Dankzij een aantal vrijwilligers is afgelopen week hard geschrobd, geboend en gepoetst om de kantine weer schoon te maken voor de start van het nieuwe sportseizoen. 

Ook de vloeren zijn door schoonmaakbedrijf Rick van Amerongen onder handen genomen en weer schoon geworden. Dit is een klus die wij niet zelf kunnen vandaar dat we dit graag over laten aan professionals.

 

Wat betreft de schoonmaak van bar en keuken is het bestuur teleurgesteld wat betreft de aanmelding van “handjes” van leden die ons hierbij willen helpen ondanks meerdere oproepen hiertoe. Op de avond zelf was een bijna voltallig bestuur aanwezig die de schoonmaak voor zijn/haar rekening heeft genomen en niet dat wij te beroerd zijn om handjes uit de mouwen te steken maar wij doen al zo veel meer. Als bestuur nemen wij serieus in overweging om ook dit uit te gaan besteden om er zeker van te zijn dat het gebeurt en niet steeds door dezelfde mensen die zoals gezegd al zo veel meer taken hebben. Dat dit financiële consequenties heeft moge duidelijk zijn en wij zullen ook daar naar kijken en eventueel met voorstellen komen.