Overlijdensbericht Evert Steenbeek

09-12-2015 23:02

Op dinsdag 8 december jl. is op 84e jarige leeftijd overleden Evert Steenbeek. Evert is lid van verdienste sectie Voetbal, oud lid Korfbal en Klaverjas.
 

Evert begon destijds met korfballen, maar ging als snel over naar het voetballen. Hij was een enthousiast lid en wist dit over te brengen op zijn kinderen en hun partners. Ook zijn klein-  en achterkleinkinderen wisten de weg naar SV Austerlitz te vinden. Het zware werk ging zijn tol eisen en helaas moest Evert zijn voetbalschoenen aan de wilgen hangen. In het seizoen 1992/1993 had Evert zelfs zijn eigen 3e, het zgn. Steenbeek elftal. Ondanks alles bleef Evert zich inzetten voor de vereniging en was een trouw lid van de Jans Pommerans supporters. Samen met o.a. Geurt de Roder, Leen van Dijk, Bertus van den Dikkenberg en Piet van Brummelen volgden zij jarenlang het 1e elftal. Voor zijn vele verdiensten en 51 jaar lidmaatschap ontving Evert in 2002 de speld en oorkonde, als lid van verdienste Voetbal. De laatste jaren, als zijn gezondheid dit toeliet, was Evert nog een trouw supporter bij het voetbal. Tevens was Evert lid van de sectie Klaverjas, maar moest om gezondheidsredenen in 2015 zijn lidmaatschap opzeggen. Met het overlijden van Evert verliezen wij een trouw lid en supporter. Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte toe in deze moeilijke tijd!