Opening tijdelijke school

03-01-2019 20:35
Zoals bekend start vanaf a.s. maandag de tijdelijke school op de locatie van ons sportpark. Dit heeft 
uiteraard gevolgen voor de "verkeersstroom" van en naar de locatie.
 
Wij hebben hier met de Gemeente en school duidelijke afspraken over gemaakt. In verband met de veiligheid
hebben wij afgesproken dat het niet is toegestaan dat ouders met de auto de parkeerplaats op komen om
hun kinderen af te zetten. Hiervoor is een zogenaamde kiss en ride zone gecreëerd. Vanuit de school zal 
hier ook op worden toegezien en op de volgende tijden zal middels een pilon de toegang naar de parkeerplaats
worden "geblokkeerd":
 
08.15-08.30 uur
12.00-12.15 uur
12.45-13.00 uur
15.00-15.15 uur
 
Dit betekent dat het wellicht kan voorkomen dat mensen die willen gaan sporten en met de auto komen op genoemde tijden 
naar de parkeerplaats willen even moeten wachten. Wij vragen hiervoor begrip, immers de veiligheid van de kinderen staat hier voorop.
Buiten de genoemde tijden is de parkeerplaats normaal bereikbaar.
 
Ook hiervoor geldt:
Het is en blijft leuk als we het samen doen bij SV Austerlitz.
 
Mochten er onverhoopt vragen en/of onduidelijkheden zijn laat het ons weten via het bekende mailadres, mailnaar@svausterlitz.nl
 

 

namens het bestuur van SV Austerlitz