Nieuwsbrief van het OMNI-bestuur

27-05-2018 21:05

Beste leden,

Het zal waarschijnlijk niemand ontgaan zijn dat er een nieuwe wet is ingegaan. Sinds 25 mei jl.  geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt.

Ook wij als vereniging moeten ervoor zorgen dat de gegevens van onze leden goed beschermd zijn.

Wij hebben een aantal mensen bereid gevonden om met ons mee te denken en te kijken hoe onze informatie op de juiste wijze wordt vastgelegd en gecommuniceerd. De komende weken zijn wij hier druk mee. Mocht u mee willen denken of heeft u tips die voor ons van belang kunnen zijn mail ons dan naar het bekende e-mailadres mailnaar@svausterlitz.nl.

In de komende weken zullen wij u zo goed mogelijk op de hoogte houden over de voortgang van dit project.

Ook het plaatsen van voorzieningen voor de tijdelijke huisvesting van de school krijgt de komende maanden vorm. Er worden voorbereidingen getroffen in goed overleg met ons en naar verwachting zal medio juni worden gestart met het voorbereiden en daadwerkelijk plaatsen van de tijdelijke huisvesting. Zodra meer bekend is zullen wij ook dit melden.

Daarnaast willen wij nog even melden dat wij op 7 juli gastheer zijn voor de zeskamp en dat belooft een waar spektakel te worden. Houd hiervoor social media in de gaten (website, Facebook, Instagram) zodat u op de hoogte bent van wat er te doen is bij de vereniging.

Tot slot nog een oproep. Wij willen na 7 juli weer een grote schoonmaak organiseren en vragen daarvoor vrijwilligers vanuit alle secties! Meld je aan via het al eerder genoemde e-mailadres en we nemen contact met je op.

Namens het OMNI-bestuur
 

Paul Hakkenberg

Voorzitter

 

Het is en blijft leuk bij SV Austerlitz als we het samen doen!!