Nieuwsbrief van het OMNI bestuur

22-03-2017 15:00

Beste leden,

Als we buiten zijn dan zien we dat de winter achter ons ligt en het voorjaar zich aandient. De krokussen bloeien en struiken en bomen gaan uitlopen. Mensen worden actiever en ook het bestuur is druk bezig met diverse zaken.

Afgelopen week is het nieuwe kassasysteem geïnstalleerd. Met name Bram is, samen met de kantinecommissie, druk doende alles klaar te maken zodat we (en dat is geen grap) per 1 april hiermee kunnen starten. Het systeem is een stuk eenvoudiger te bedienen en er kan gepind worden. We organiseren voor de mensen die regelmatig met de kassa werken (en voor iedereen die hier ook behoefte aan heeft) een of meerdere avonden waarop het systeem wordt uitgelegd. Vanaf 1 september 2017 kan er alleen nog met pin of een speciale clubpas worden afgerekend. M.b.t. de clubpas zullen we u nog nader informeren.

Dit geeft ons tevens de gelegenheid om het assortiment aan te passen en uit te breiden. Gebleken is dat we regelmatig halve flessen frisdrank weg moeten gooien i.v.m. bederf. Dit is niet alleen zonde maar ook een onnodige kostenpost. Daarom stappen we over op blikjes waarmee we ook een breder assortiment aan kunnen bieden. Een blikje kost EUR 1,50. Dat is voor u voordeliger omdat er twee glazen uit een blikje kunnen.

Helaas was SV Austerlitz recent ook negatief in het nieuws i.v.m. de vernieling van het voetbalveld door een auto. Het goede nieuws is dat de veroorzakers zich inmiddels hebben gemeld en excuses hebben aangeboden. Wij zullen samen met de Gemeente (het is immers hun veld) in gesprek gaan met de daders om te bespreken hoe de veroorzaakte schade zal worden vergoed.

Afgelopen week is in de kleedkamers nieuwe LED verlichting geïnstalleerd. Dit betekent dat de verlichting automatisch aan gaat wanneer men binnenkomt en ook na bepaalde tijd automatisch weer uitschakelt. Verlichting blijft niet meer nodeloos branden en de toepassing van LED verlichting levert ons weer een besparing op de energiekosten op.

Tot slot kunnen wij melden dat we rond zijn wat betreft de overkapping voor het terras. We streven ernaar deze op korte termijn te plaatsen. Er heeft zich, om de kosten zo laag mogelijk te houden, een groep enthousiaste vrijwilligers gemeld die deze klus op zich gaat nemen, top mannen!  Omdat er onder de overkapping niet gerookt mag worden zullen we hiervoor een alternatieve plaats aanwijzen/ creëren.

Mocht u nog vragen en/of suggesties hebben laat het ons weten via het bekende mailadres mailnaar@svausterlitz.nl .

Het is en blijft leuk bij SV Austerlitz als we het samen doen!

Namens het OMNI bestuur.