Nieuwsbrief van het OMNI bestuur uitgave 8

23-12-2016 16:16

Nieuwsbrief Geachte leden,

De feestdagen staan voor de deur. Het jaar nadert bijna zijn einde. Dat is ook te zien in ons clubhuis dat afgelopen week door een aantal enthousiaste leden in prachtige kerstsfeer is gebracht. Onze dank daarvoor! Zoals gemeld in de ALV van oktober zijn er stappen gezet om het samen nog leuker te maken bij SV Austerlitz. Tijdens de laatste OMNI-vergadering van dit jaar is ook de laatste “vacature” ingevuld. Puck (Hans) Steenhuizen is met algemene stemmen gekozen tot vice voorzitter van het OMNI-bestuur waarmee hij Theo van Laar opvolgt.  Tevens hebben wij Theo van Laar bereid gevonden om, als reserve lid, toe te treden tot de Kascommissie.

Ook kijken we vooruit naar 2017. Het bestuur staat voor een aantal interessante uitdagingen.  Graag willen we nogmaals benadrukken dat wij niet zonder vrijwilligers kunnen die, zowel op de voor- als op de achtergrond, zich inzetten voor onze mooie vereniging. 2 van deze vrijwilligers (eigenlijk 3) willen we extra in het zonnetje zetten.

Op donderdagavond verzorgen Fokje Tessels en Leny van den Houten trouw de bardiensten tijdens het klaverjassen. Aan het begin van de bardienst worden beide dames geassisteerd door Frans van den Houten, die het schoonmaken van de koffieautomaat voor zijn rekening neemt. Verder wordt er glaswerk e.d. schoongemaakt/gespoeld. Er staat altijd iets klaar voor bij de koffie en tijdens het kaarten worden de spelers voorzien van allerlei lekkernijen. Alles ziet er goed en verzorgd uit. Dames en heer bedankt voor jullie inzet.

Dat brengt ons bij zaterdag 7 januari a.s. als weer het jaarlijkse nieuwjaarspektakel wordt georganiseerd. Het belooft ook dit jaar weer een echt spektakel te worden waarbij natuurlijk de traditionele Nieuwjaars duik niet zal ontbreken. Voor het verdere programma verwijzen wij u graag naar de website. Wij spreken de wens uit u daar te mogen ontmoeten!

Daarnaast zullen we een aantal vrijwilligers, die zich het hele jaar door inzetten voor de vereniging, in het zonnetje zetten en bedanken voor hun inzet voor SV Austerlitz.

Ook vragen wij uw aandacht voor de grote schoonmaak van onze kantine die plaatsvindt op zaterdag 21 januari a.s. Elke sectie zorgt voor 2 afgevaardigden maar vele handen maken licht werk dus wilt u ook een handje helpen? Laat het ons dan weten via het bekende mailadres mailnaar@svausterlitz.nl

Rest ons nog u hele fijne feestdagen en een goede jaarwisseling te wensen en een sportief en vooral gezond 2017.

Namens het OMNI bestuur,