Nieuwsbrief van het OMNI-bestuur 3/18

17-07-2018 18:50

Beste leden, 

Het jaar is alweer halverwege en velen verheugen zich op een welverdiende vakantie. De meeste activiteiten komen op een wat lager pitje echter wat niet stilligt is de voorbereiding voor het plaatsen van de tijdelijke school. Afgelopen week is materiaal geleverd en in de komende weken zal de tijdelijke huisvesting worden geplaatst. Het in gebruik nemen ervan is voor zover wij nu weten na de herfstvakantie. Wij moeten daar nog officieel door de gemeente over worden ge├»nformeerd. Wordt vervolgd. 

Afgelopen weekend heeft, onder prima omstandigheden, voor het eerst op onze locatie het kampement plaatsgevonden. We mogen wel zeggen dat dit zeer geslaagd was. Wij willen dan ook iedereen die heeft bijgedragen om dit evenement tot een succes te laten worden bedanken voor hun inzet. Wat ons betreft zeker voor herhaling vatbaar. 

Het bestuur is momenteel druk bezig met het afsluiten van het boekjaar en de voorbereiding voor de Algemene Leden Vergadering, jaarverslagen, begrotingen enz. Op bestuurlijk niveau zijn er ook een aantal positieve zaken te melden o.a. de invulling van het bestuur van de sectie voetbal. Zo stelt Erik Roelofs zich kandidaat als voorzitter, is Monique Schoofs bereid het secretariaat op zich te nemen en zal Mark Nieuwpoort de taak van functiebeheerder overnemen van Eric Schoonhoven. Daarnaast zijn wij in gesprek Jochem Beltman als nieuwe penningmeester voor de OMNI. We zullen dit conform de regels inbrengen in de komende ALV. 

Bij afsluiten hoort ook een grote schoonmaakbeurt van ons clubhuis. Wij zijn dan ook dringend op zoek naar een aantal vrijwilligers die 24 juli a.s. willen komen helpen. Het gaat met name om de schoonmaak achter de bar, de keuken en de voorraadruimte zodat we het nieuwe seizoen in een schone kantine kunnen beginnen. Meld je svp aan via mailnaar@svausterlitz.nl 

Daarnaast zijn wij dringend op zoek naar een aantal vrijwilligers voor de kantine commissie. Het gaat hier met name om inkoop, af en toe tellen van de voorraad en dergelijke, ook hier geldt; Meld je svp aan via mailnaar@svausterlitz.nl 

 

Tot slot willen wij als bestuur nogmaals vragen aan iedereen om de regels die we met elkaar hebben afgesproken te respecteren en dan bedoelen we bijvoorbeeld afval in de daarvoor bestemde bakken (zie je dat een bak vol is leeg deze dan bijvoorbeeld ook even, doe je thuis ook), roken NIET onder de overkapping en peuken niet op de grond maar in de asbakken. Laten we het met elkaar netjes houden dat voorkomt irritaties. 
Als bestuur zijn wij druk bezig om alles wat nodig is om de vereniging draaiende te houden inzichtelijk te maken en dat zullen wij binnenkort publiceren zodat iedereen een beeld heeft wat er allemaal moet gebeuren. 

Rest ons ieder een fijne vakantie te wensen. 

Het is en blijft leuk bij SV Austerlitz als we het samen doen! 

Namens het OMNI bestuur.