Nieuwsbrief OMNI-bestuur

13-12-2018 21:17

Beste leden,

Het jaar loopt weer bijna ten einde. De feestdagen staan voor de deur. Velen zijn druk bezig met de voorbereidingen hiervoor en ook wij als bestuur gaan met reces. We sluiten een druk jaar af waarin weer veel is gebeurd en ook weer stappen zijn gezet. Zonder alles opnieuw te benoemen, dat hebben we immers tijdens de afgelopen ALV reeds gedaan, willen we toch een paar zaken noemen.

Één daarvan is de tijdelijke huisvesting van de school op ons sportpark. Het noodgebouw staat er en vanaf 7 januari zullen de leerlingen daar hun lessen volgen. Naar verwachting zal dit voor een periode van minimaal anderhalf jaar zijn. We zijn druk bezig om nog voor die tijd de parkeerplaats te laten aanpakken omdat dit momenteel zeer slecht te berijden is.

Wat ook belangrijk is om te vermelden is het feit dat er vanaf 1 juli 2019 nog uitsluitend gepind kan worden in de kantine. Dit is een besluit dat is genomen in de ALV. Niet alleen vanwege de veiligheid maar ook op n.a.v. de aanbevelingen van de kascontrolecommissie. 

Daarnaast willen wij ook aandacht vragen voor de initiatieven vanuit de Gemeente voor een verantwoord
alcoholgebruik. Er zal het komende jaar strenger worden gecontroleerd. Omdat wij het afgelopen jaar geen controle hebben gehad is de kans zeer groot dat dit het komende jaar wel zal gebeuren. Dus géén alcohol aan jeugd onder de 18 en bij twijfel naar het ID-bewijs vragen ter controle. Bij overtreden van de regels kunnen forse boetes worden uitgedeeld die kunnen oplopen tot EUR 1.300,00 per overtreding. Belangrijk is ook dat er personen aanwezig zijn die in het bezit zijn van het Certificaat Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) . Wij willen bij deze dan ook een dringende oproep doen aan alle leden om deze cursus online te volgen. Deze cursus duurt max. een uur. Klik hiervoor meer info.    

Wij zijn momenteel druk bezig om subsidie te krijgen voor de geplande verbouwing/verduurzaming van de kleedkamers. We verwachten hier begin 2019 meer over te weten.

Zoals tijdens de laatste ALV gemeld zijn Bianca Helms (secretaris OMNI) en Paul Hakkenberg (voorzitter OMNI) aan hun laatste jaar begonnen in genoemde functies. We zijn dan ook dringend op zoek naar kandidaten voor genoemde functies. Meld je aan en mocht je vooraf informatie willen over wat de functies inhouden laat het ons weten.

Daarnaast zijn we ook nog steeds dringend op zoek naar een voorzitter voor de sectie tennis. Ook hiervoor geldt meld je aan via de sectie tennis en/of het OMNI-bestuur.

Tot slot willen we al onze vrijwilligers bedanken voor hun inzet voor onze vereniging. Dat willen we daarnaast ook nog graag doen op een persoonlijke manier. Het plan is om hiervoor een zomeravondborrel  te organiseren. Alle vrijwilligers krijgen hiervoor t.z.t. een persoonlijke uitnodiging.

En tot slot; heeft u de mooie aankondigingen al gezien in en rond het dorp? U bent allen van harte uitgenodigd om op zaterdag 5 januari a.s. aanwezig te zijn bij het bekende nieuwjaarsspektakel. De activiteitencommissie is er de afgelopen tijd zeer druk mee geweest. Het belooft weer een leuk, actief en gezellig spektakel te worden. We kunnen/mogen niet te veel verklappen maar de opzet is dit jaar wat gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. Reden te meer om aanwezig te zijn!!

Rest ons om iedereen hele fijne feestdagen te wensen en een mooi, sportief en vooral gezond 2019.

Het is en blijft leuk bij SV Austerlitz als we het samen doen!

Namens het OMNI-bestuur,

 

Paul Hakkenberg