Nieuwsbrief 7

14-11-2016 21:47

Nieuwsbrief 7

 

De Algemene Leden Vergadering 2016 ligt achter ons en we willen nogmaals allen die op deze avond aanwezig waren bedanken voor hun komst maar vooral ook voor de inbreng en het meedenken. Voor diegene die niet aanwezig zijn geweest of verhinderd waren zullen we kort een aantal zaken toelichten.

Het dagelijks (OMNI) bestuur is vorig jaar in de huidige samenstelling gestart voor in principe 1 jaar. We hebben deze periode met elkaar geëvalueerd en besloten om in ieder geval nog een jaar door te gaan. We zien voldoende mogelijkheden en uitdagingen om verder structuur aan te brengen en de verdere integratie van de secties in onze OMNI vereniging te realiseren. 

Het afgelopen jaar hebben we bijna alle vacatures binnen de verschillende besturen en commissies kunnen invullen dankzij een aantal enthousiaste vrijwilligers. Dat betekent niet dat we nu achterover kunnen leunen. Integendeel! Onze grote zorg zijn de steeds verder teruglopende ledenaantallen binnen de verschillende secties. Daarnaast moeten we steeds vaker zelf opdraaien voor bepaalde kosten waar voorheen subsidies vanuit de Gemeente werden verstrekt.

Ook wordt vanuit de Gemeente steeds kritischer gekeken naar de kosten van de sport accommodaties. Wij mogen ons gelukkig prijzen dat we een OMNI vereniging zijn waardoor we iets minder “gevaar” lopen om gedwongen te worden te fuseren met een andere vereniging.


Er zijn deze avond een aantal besluiten genomen die we hieronder kort zullen vermelden.

M.i.v. 2017 wordt de contributie voor alle secties verhoogd met 2% (afgerond op hele bedragen) + € 2,50 bijdrage voor administratiekosten. Indien u kiest voor automatische incasso zal deze € 2,50 in mindering worden gebracht.

Het afkopen van een bardienst zal m.i.v. 1 januari 2017 worden verhoogd naar € 50,00 per dienst ofwel € 100,00 per jaar op basis van 2 bardiensten.

Daarnaast zal de boete voor het niet komen opdagen voor een bardienst zonder opgaaf van redenen en zonder voor vervanging te hebben gezorgd, worden verhoogd naar  € 75,00 per keer.

Daarnaast gaan we proberen een lijst samen te stellen van leden die tegen betaling één of meer extra bardienst(en) willen draaien voor als een lid niet op komt dagen of men op het laatste moment toch de geplande bardienst niet zelf kan invullen. Hiervoor wordt een vergoeding van € 25,00 per bardienst betaald. Leden die dit willen kunnen zich melden via mailnaar@svausterlitz.nl

Extra aandacht willen we vragen voor ideeën/suggesties teneinde het terug lopende aantal leden te stoppen. Heb je een idee of suggestie, laat het ons weten via mailnaar@svausterlitz.nl .

Tot slot graag nog even aandacht voor het nieuwjaarspektakel dat wordt gehouden op zaterdag 7 januari 2017. We willen dan graag alle vrijwilligers in het zonnetje zetten. Noteer deze datum dus alvast in uw agenda en komt allen. Over het programma zal u binnenkort worden geïnformeerd door de activiteitencommissie.

De laatste OMNI bestuursvergadering van dit  jaar wordt gehouden op 12 december a.s.. Mocht u zaken hebben die onze aandacht verdienen laat dit dan aan ons weten via het bekende mailadres.

Namens het OMNI bestuur,