Nieuwsbrief 4

30-04-2016 15:15

De winter ligt achter ons, het voorjaar is aangebroken alhoewel het buiten momenteel meer winter lijkt dan voorjaar.

We hebben de afgelopen tijd hard gewerkt aan o.a. SV Austerlitz digitaal wat inhoudt dat we zoveel mogelijk digitaal gaan werken. Dit heeft met name als voordeel dat binnen de besturen en de commissies iedereen eenvoudig zijn of haar informatie kan terugvinden. Tevens kunnen zaken makkelijker worden overgedragen in geval van wisseling van bestuur-en commissieleden en daarnaast spaart het ons veel papier en archiefruimte.

De invulling van de verschillende commissies verloopt redelijk naar wens, zo hebben we gelukkig weer een goed bezette kantinecommissie met Bep van Nieuwenhuizen, Mandy Steenhuizen, Janneke van Zutphen en Emmy van Twist. De dames zijn al druk bezig om e.e.a. op de rit te zetten. Wij wensen ze veel succes en mocht u eens een handje willen helpen met hapjes maken, schoonmaken of wat dan ook, meld dit dan bij 1 van de dames.

Helaas heeft de sponsorcommissie een aantal vacatures nu Wim van Twist heeft besloten per 1 mei te stoppen. Wij danken Wim voor zijn jarenlange inzet binnen de sponsorcommissie voor SV Austerlitz. Dit betekent wel dat wij dringend op zoek zijn naar mensen die de vacatures binnen de sponsorcommissie willen invullen dus meld je z.s.m. aan via de bekende kanalen.

Het organisatieschema van SV Austerlitz nadert inmiddels zijn voltooiing en binnenkort zullen wij dit publiceren.

Er wordt regelmatig gebruik gemaakt van mailnaar@svausterlitz.nl en dat levert ons als bestuur nuttige informatie/suggesties op waar wij zo goed mogelijk invulling aan trachten te geven. Ook via  de brievenbus krijgen wij informatie/suggesties waarbij wij nog wel een verzoekje hebben; als u een suggestie of verzoek indient zet dan uw naam op het briefje zodat wij een terugkoppeling kunnen doen.

Misschien heeft u het inmiddels opgemerkt dat de kantine is voorzien van een beamer en groot scherm. Het is de bedoeling dat dit selectief gebruikt gaat worden bij bijv. presentaties of tijdens een toernooi of om foto’s van activiteiten te laten zien. Natuurlijk kan incidenteel ook een voetbal of dart wedstrijd worden gekeken al willen en moeten we daar zorgvuldig mee omgaan, de boetes zijn erg hoog als er niet reguliere activiteiten zijn die anders zijn dan binnen de vergunning vallen. Daarnaast hebben we ons ook te houden aan de schenktijden waarvoor vergunning is verleend.

Tot slot willen we nog aandacht vragen voor het volgende. Zoals bekend hebben we een clubslogan Het is en blijft leuk bij SV Austerlitz als we het samen doen!. Dit betekent dus dat we het met elkaar moeten doen en daar horen ook regels bij waar we ons aan dienen te houden. We willen er een aantal concreet benoemen waar het (soms) niet helemaal goed gaat.

  • Geen honden in de kantine met name i.v.m. de hygiëne, boetes zijn fors
  • Geen kinderen achter de bar, ook hier geldt, boetes zijn fors bij controle
  • Kleedkamers met elkaar schoonmaken/houden en niet altijd dezelfde laten doen of niet.
  • Baan afhangen op het daarvoor bestemde afhangbord, voorkomt misverstanden.

Tot slot willen we u nog melden dat de eerstvolgende OMNI vergadering gepland staat op 23 mei a.s. Zijn er naar uw mening belangrijke OMNI zaken die besproken moete worden meld dit dan ook via  mailnaar@svausterlitz.nl

Namens het OMNI bestuur