Nieuwsbrief 2

20-12-2015 16:09

De eerste vergadering van het bestuur in nieuwe samenstelling ligt achter ons en we kunnen u melden dat deze goed en positief is verlopen. We hebben er alle vertrouwen in dat we constructief met elkaar kunnen samenwerken.

Er is nog veel te doen en zo is er een aantal zaken in gang gezet waaronder het opzetten van een organisatieschema zodat duidelijk wordt wie waarvoor verantwoordelijk is binnen onze vereniging en waar nog eventuele vacatures zijn die moeten worden ingevuld.

Daarnaast krijgen we positieve reacties en suggesties van leden via mailnaar@svausterlitz.nl en we proberen deze zo snel en goed mogelijk af te handelen. Misschien heeft u gezien dat er in het clubgebouw naast de klapdeuren inmiddels ook een brievenbus is opgehangen waar u opmerkingen suggesties en ideeën in kwijt kunt.

Ons clubgebouw is inmiddels door een aantal ijverige vrijwilligers (waarvoor dank!) in kerstsfeer gebracht en we gaan richting de kerstdagen en  jaarwisseling. Dat brengt mij tevens bij het geplande Nieuwjaarsspektakel op 2 januari. Het belooft weer een hele happening te worden die u beslist niet mag missen. Naast de inmiddels traditionele nieuwjaarsduik heeft de feestcommissie weer een aantal nieuwe activiteiten weten te organiseren dus komt allen!

Aangezien er op 2 januari in korte tijd in de ochtend veel zaken moeten worden geregeld/opgebouwd zoeken wij nog een aantal mensen die een handje kunnen helpen. Wilt u helpen, stuur dan een mailnaar@svausterlitz.nl.

Rest mij nog u, namens alle leden van het OMNI-bestuur, hele fijne feestdagen toe te wensen en een prettige jaarwisseling en we zien u graag op 2 januari om met elkaar te toasten op het nieuwe jaar.