Nieuwsbrief 1

26-11-2015 20:49

Na een langere periode zonder voorzitter en een wat moeizame start zijn we als bestuur begonnen aan onze taak.

Als eerste kunnen wij u melden dat wij uitvoerig in gesprek zijn geweest met Eduard den Engelsman. Het resultaat van deze gesprekken is dat wij Eduard voorlopig aan boord kunnen houden als penningmeester voor de periode van 1 jaar. We spreken hiervoor mede onze dank uit aan de vertrouwenscommissie (Liesbeth Kuiper, Christianne van de Broek en Ron van der Velde) en zullen hun aanbevelingen ter harte nemen. Deze commissie is spontaan ontstaan tijdens de laatste Algemene Leden Vergadering en zal worden ingezet als de situatie daarom vraagt. Het bestuur, bestaande uit Paul Hakkenberg, Bianca Helms en Eduard den Engelsman, heeft zichzelf een aantal zaken ten doel gesteld die we uit willen voeren en waarin we resultaat willen behalen. Na dat jaar evalueren wij met elkaar waar we staan en of we met elkaar verder willen.

Wat kunt u van het OMNI bestuur verwachten?

Naast de “normale” taken waar wij verantwoordelijk voor zijn hebben wij een aantal speerpunten voor het komende jaar. Eén van de zaken die als eerste wordt opgepakt is de communicatie binnen onze vereniging. Het gebeurt regelmatig dat leden (bestuur-en/of commissie of andere vrijwilligers) worden aangesproken over bepaalde zaken.  Daar is op zich niets mis mee, maar vaak gaat de betreffende persoon daar niet over met als gevolg dat zaken blijven liggen of vergeten worden. Dat wekt irritatie op bij beide partijen en dat moet voorkomen worden.

Als eerste hebben we een centraal e-mail adres in het leven geroepen: mailnaar@svausterlitz.nl waar iedereen zijn opmerkingen, suggesties, ideeën en/of eventuele klachten naar toe kan mailen. Er wordt dan gezorgd dat de mail bij de juiste persoon terecht komt zodat adequate actie kan worden ondernomen. Daarnaast wordt er een brievenbus in het clubhuis geplaatst zodat u op die manier ook uw ideeën kunt doorgegeven.

NB! We wijzen u er nadrukkelijk op dat deze mails uitsluitend in behandeling worden genomen wanneer deze voorzien zijn van uw naam, uw mailadres/telefoonnummer en een duidelijke omschrijving van het onderwerp dat u wilt melden. Mails die qua toonzetting grof dan wel beledigend zijn zullen niet in behandeling worden genomen of, indien wenselijk, aan de vertrouwenscommissie worden voorgelegd. We willen op een fatsoenlijke en positieve manier met elkaar omgaan. Dat wil niet zeggen dat we het altijd met elkaar eens hoeven te zijn maar wel met respect naar elkaar toe!

We hebben een financieel gezonde vereniging met een prachtige accommodatie die inmiddels 5 verenigingen onderdak biedt. Wij willen dit graag zo houden en heten de Bridgeclub van Oskar van harte welkom!

Als bestuur willen wij ons graag inzetten voor deze mooie vereniging maar hebben daar zeker uw hulp bij nodig. Graag maken wij van de gelegenheid gebruik om een oproep te doen aan alle leden om daar waar nodig een handje te helpen. Dit betekent niet direct dat u in het bestuur moet gaan zitten maar een aantal commissies heeft dringend versterking nodig en er zijn zoveel zaken die eens moeten gebeuren, denk bijvoorbeeld aan ramen zemen, de keuken of bar schoonmaken enz. Wilt u helpen? Stuur dan een mail naar mailnaar@svausterlitz.nl

Laat de clubslogan wat mij betreft zijn: Het is en blijft leuk bij SV Austerlitz als we het samen doen!

Tot slot; noteert u alvast 2 januari in uw agenda? Dan wordt voor de 2e keer het nieuwjaar spektakel georganiseerd door de feestcommissie. Het belooft ook dit jaar weer een fantastische happening te worden.

Namens het Bestuur,

Paul Hakkenberg
voorzitter