Nieuwe statuten een feit

02-02-2018 17:42

Op 2 februari zijn de nieuwe statuten getekend bij de notaris zoals deze zijn vastgesteld tijdens de Algemene Leden Vergadering van 8 november jl.

Notaris van Rhijn heeft deze statutenwijziging voor ons vastgelegd en is vanaf vandaag ook aan onze vereniging verbonden als sponsor. U kunt de statuten vinden op deze website onder reglementen en form. Ook het nieuwe huishoudelijk reglement kunt u daar teruglezen. Wij willen Ad Janmaat nogmaals heel hartelijk danken voor alle energie die hij in deze nieuwe versies heeft gestoken.