Met z'n allen

22-12-2013 10:07

Van de bestuurstafel: De schoonmaak van de kantine, de toiletten, bestuurskamer en keuken is al uitbesteed aan een schoonmaakbedrijf. Dit bedrijf doet wel veel maar komt niet iedere avond de rotzooi die achter blijft opruimen zoals de opgevouwen kartonnen dozen en lege (wijn)flessen, het afnemen van de tafels en het legen van de prullenbakken. Dat zijn taken welke toe behoren bij de bardienst. Het bestuur meent dan ook dat zij, op basis van het kantinereglement en gedragsregels, de dienstdoende barmedewerker(s) hierop kunnen en mogen aanspreken.

Ieder bestuurslid vindt dit een vervelende taak maar is toch gedwongen dit te doen mede omdat de hygiëneregels strenger gecontroleerd gaan worden op straffe van hoge boetes en uiteindelijk sluiting van de kantine.

De oproep aan alle leden is dan ook om degene die u de hele avond van drankjes heeft voorzien voor het sluiten eventjes behulpzaam te zijn bij het opruimen. Voor wat  hoort wat, toch?

Aangekondigd is dat de gemeente ingevolge de nieuwe  Drank- en Horecawet niet alleen de horeca maar ook de paracommerciële horeca waar sportkantines onder vallen strenger gaat controleren op de naleving van drankgebruik door de jeugd onder de 18 jaar.

Per 1 januari mag beslist geen alcohol meer worden verstrekt aan personen onder de 18.

Ook mag er beslist geen alcohol genuttigd worden in of nabij de kantine door personen onder de 18.

Wij begrijpen dat u allemaal, en ook de jeugd, graag een pilsje lust maar met een boete van zo’n 800 euro is dat wel een erg duur pilsje. En dan ook nog de dreiging dat de vergunning kan worden ingetrokken.

Wilt u dat op uw geweten hebben?

U zult, net als het bestuur, al die regels niet zo leuk vinden maar het is wel de realiteit.

Laten wij er met z’n allen dus voor waken dat het niet gebeurt!