Kom jij onze sponsorcommissie versterken?

22-11-2015 14:14

De sponsorcommissie heeft momenteel grote behoefte aan drie of vier nieuwe commissieleden om het huidige sponsorbeleid actief te kunnen uitvoeren en doet een beroep op alle leden van de SV Austerlitz om zich aan te melden.

Vind je het leuk om contacten te leggen binnen en buiten de vereniging en daarmee bij te dragen aan een levendige vereniging en je betrokkenheid bij de SV Austerlitz te vergroten meld je dan aan.

De sponsorcommissie van de SV Austerlitz is een commissie die opereert onder verantwoordelijkheid van het Omni bestuur en adviseert het Omni bestuur ten aanzien van voorstellen van mogelijke sponsoren.

Als sponsorcommissie lid houd je je actief bezig met het benaderen en zoeken van sponsoren. Je begeleidt de sponsor bij het traject van de sponsoring, het af te nemen product en het contact tussen sponsor en leverancier. Daarnaast stelt de sponsorcommissie het sponsorcontract op en zorgt voor de afhandeling.

Gedurende het jaar komt de sponsorcommissie gemiddeld zes tot zeven keer bij elkaar en bespreekt aan de hand van een vaste actielijst welke activiteiten uitgevoerd worden om het sponsorbeleid zo goed mogelijk uit te dragen. Te denken valt aan bijvoorbeeld het in orde houden van reclamemateriaal op het complex, het relatiebeheer naar bestaande sponsoren en benaderen van sponsoren voor specifieke activiteiten.

Om het sponsorbeleid goed te kunnen uitvoeren en de individuele belastbaarheid laag te houden heeft de sponsorcommissie dringend behoefte aan drie á vier nieuwe leden.

Met meerdere personen bevorderen wij de betrokkenheid, dragen wij bij aan een gezonde en levendige vereniging met voor ons belangrijke sponsoren.

Aanmelden kan bij alle bestuursleden van de SV Austerlitz of rechtstreeks bij de coördinator Sponsorcommissie Wim van Twist,  Email: wgjmvantwist@gmail.com