Ingezonden brief

10-12-2015 20:57


Het bestuur heeft een ingezonden brief ontvangen van een bij SVA betrokken lid en tevens actief
vrijwilliger die graag zijn hart wil luchten naar de leden. Aan ons is gevraagd deze brief te publiceren. Het verzoek van het lid was om dit anoniem te doen hetgeen wij respecteren.

 

Brief van een lid.pdf (109249)