Fietsen weer in het fietsenhok

12-12-2013 15:23

Op 27 september kon u in een nieuwsbericht lezen dat het tijdelijk was toegestaan om uw fiets op de jeu de boules baan neer te zetten. Dit i.v.m. een fietsendief die in het dorp actief was. Met ingang van 9 december wordt dit bericht ingetrokken. Daarmee vervalt dus de toestemming om fietsen neer te zetten op de jeu de boule baan. Fietsen kunnen weer op de daarvoor bestemde plaatsen.