Eerste nieuwsbrief OMNI bestuur online

26-11-2015 21:17

Op 28 oktober 2015 is het OMNI Bestuur geinstalleerd in een nieuwe samenstelling. Tijdens de ALV bleek dat er behoefte bestaat aan meer informatie vanuit het OMNI Bestuur. Wij voegen de daad bij het woord en zullen u regelmatig informeren over onze taken en werkzaamheden en de actuele stand van zaken m.b.t. OMNI-vereniging SV Austerlitz. Mocht u vragen of opmerkingen hebben n.a.v. deze nieuwsbrief stuurt u dan een e-mail naar mailnaar@svausterlitz.nl en u kunt op korte termijn een reactie van ons verwachten.

Paul Hakkenberg (voorzitter)

Eduard den Engelsman (penningmeester)

Bianca Helms-Wijtman (secretaris)