Declaraties indienen SVA

09-12-2015 23:24

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 28 oktober 2015 heeft de kascommissie een aantal aanbevelingen gedaan waaronder het gebruik van een declaratieformulier om de declaratiestroom inzichtelijk te maken. Het OMNI-bestuur neemt deze aanbeveling ter harte en werkt met ingang van 1 december 2015 met een eigen declaratieformulier.

Bij het indienen van declaraties is een aantal regels van toepassing:

Declaraties zijn alleen toegestaan tot een bedrag van EUR 75,=.
Bedragen hoger dan EUR 75,= zijn alleen toegestaan met vooraf verkregen toestemming van de voorzitter van de betreffende sectie of de penningmeester van de OMNI.

Levert u uw declaratieformulier volledig ingevuld in bij de secretaris van de OMNI, de Beaufortweg 10, 3711 BW in Austerlitz of vul het formulier digitaal in en mail het ondertekend en met de gescande kassabonnen naar mailnaar@svausterlitz.nl. Zonder declaratieformulier en/of kassabonnen worden geen vergoedingen gedaan.

Declaratieformulier SV Austerlitz.docx (23461)