AGENDA Extra Ledenvergadering

07-04-2015 15:43

Het zal onderhand aan alle leden van de SV Austerlitz bekend zijn dat de vereniging al langere tijd kamt met de invulling van bestuursleden binnen de diverse secties. Ook binnen het Omni-bestuur is dit momenteel aan de orde. Zoals iedereen zal begrijpen leidt dit tot een onmogelijke situatie wat betreft het goed besturen van SV Austerlitz. Het bestuur heeft er van alles aan gedaan om nieuwe bestuursleden voor het Omni-bestuur te werven maar helaas zonder resultaat.

Om het voortbestaan van de SV Austerlitz te kunnen waarborgen zal op woensdag

22 april a.s. een extra ledenvergadering worden belegd. Doel van deze extra

ledenvergadering is het benoemen van een nieuwe voorzitter per direct en een

nieuwe secretaris (per oktober 2015).
 

Het resterende Omni-bestuur is in zijn totaliteit niet bereid om zonder voorzitter en/

of secretaris verdere verantwoordelijkheid voor de vereniging te dragen. Mochten

voor of tijdens de vergadering zich geen nieuwe bestuursleden melden dan zal dat

helaas resulteren in vergaande gevolgen n.l. het op non-actief stellen van de gehele

vereniging van minimaal 1 maand of totdat zich kandidaten beschikbaar hebben

gesteld voor de openstaande functies. Concreet betekent dit: geen sportactiviteiten

en een gesloten kantine.
 

In het belang van de vereniging dringt het bestuur er bij de leden op aan deze

vergadering bij te wonen en samen met ons te werken aan een oplossing!


De agenda kunt u HIER downloaden


Het Omni-bestuur van de SV Austerlitz.