Bedankt voor uw komst

28-10-2016 10:05
 
Het OMNI bestuur wil alle leden die aanwezig waren tijdens de ALV van 26 oktober jl.  graag bedanken voor hun aanwezigheid.

Wij hebben dit zeer op prijs gesteld.  Tevens bedankt voor de input, suggesties en ideeën die wij kregen. Wij zullen proberen deze
zo goed mogelijk op te volgen.

Het is en blijft leuk bij SV Austerlitz als we het samen doen.