Agenda Jaarvergadering woendsdag 29 oktober

11-10-2014 12:23

Aan de leden en leden van verdienste van de SV Austerlitz. Het bestuur van de SV Austerlitz nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op woensdag 29 oktober 2014. De vergadering zal worden gehouden in de kantine van de SV Austerlitz, Oude Postweg 31. Aanvang vergadering 20.00 uur.

 

Namens het Omnibestuur

Joop den Engelsman

secretaris.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

AGENDA

1. Opening.

2. Mededelingen.

3. Ingekomen stukken.

4. Vaststelling notulen jaarvergadering d.d. 30 oktober 2014.

5. Samenstelling besturen en commissies.

6. Jaarverslag 2013.

7. Jaarrekening 2013-2014.

8. Verslag kascommissie. Verkiezing nieuwe kascommissie

Pauze

9. Bestuursvoorstellen.

10. Begroting 2014-2015.

11. Verkiezing bestuursleden.

12. Rondvraag.

13 Sluiting.