Aangepaste Corona Regels

28-08-2020 14:24

Beste Leden,

Helaas hebben we in deze prachtige zomer nog geen afscheid kunnen nemen van het Coronavirus en zullen we op SV Austerlitz samen moeten werken aan een veilige omgang met elkaar. Dat vraagt veel van ieders eigen verantwoordelijkheid. We willen ons op ons mooie sportpark echter veilig voelen, gezond kunnen sporten en iedereen veilig en verantwoord kunnen ontvangen.

We gaan ervan uit dat iedereen zich bij het betreden van ons sportpark conformeert aan de algemeen geldende richtlijnen vanuit Rijksoverheid, KNHB en NOC*NSF. Aanvullingen daarop, specifiek voor SV Austerlitz, staan in het nieuwe protocol. 

www.rijksoverheid.nl/Coronavirus Covid-19

www.svausterlitz-tennis.nl/corona

Check deze sites met regelmaat voor updates.

Een paar punten lichten we nog even uit;

  • Blijf thuis bij (milde) klachten en laat je testen! 
  • Ga bij terugkeer uit oranje of rood (geworden) gebied in quarantaine;
  • Doe de gezondheidscheck voordat je van huis vertrekt;
  • Registreer je (vanaf 13 jaar) bij ieder dagelijks bezoek aan de kantine van SV Austerlitz middels het invullen en beantwoorden van de gezondheidscheck ( dit is verplicht gesteld binnen het bestuur, niet in willen vullen is niet de kantine in );
  • Volg de aanwijzingen van toezichthouders en bestuur op;
  • Volg de aangewezen looproutes op de club en gebruik het aangewezen horecapunt;
  • In de kantine en op het terras is zitten verplicht op 1,5 meter;
  • Houd je aan de afstandsregel! Deze gelden vanaf 18 jaar ook tijdens rustmomenten.

We doen een dringend beroep op iedereen de regels te respecteren en op te volgen. Alleen dan kunnen we het sportpark zo open mogelijk houden. Denk vooral zelf goed na. Ook al schat je de kans dat er via jou besmettingen plaatsvinden misschien “klein” in, de gevolgen kunnen zeer groot zijn. Het zou kunnen betekenen dat we alsnog niet kunnen tennissen / voetballen / darten / klaverjassen dit seizoen. Spreek elkaar aan en vooral: neem je eigen verantwoordelijkheid door je aan de regels te houden. We moeten het met z’n allen doen!

We gaan met elkaar een enorme uitdaging aan. Dat gaat ons lukken, SAMEN zijn we STERK!

We wensen jullie een goed en fijn seizoen!